10 - 13 Mayıs
2018
8. ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU
(Adana HiltonSA)
GÜN SAAT DAK. SAN.
Ali Cemal Tınaz

Ali Cemal Tınaz

 

KÖK KANAL DOLGUSUNUN ÖNEMİ VE FELSEFESİ

Başlangıç yıllarında başarılı bir kök kanal tedavisi elde etme birbirleri ile eşit öneme sahip olan kök kanalının tamamen temizlenmesi, tam bir dezenfeksiyon sağlama, iyi ve yeterli bir tıkamaya atfedilirdi. Günümüze geldiğimizde ise kök kanal tedavisinin başarısı daha modern ve geniş yaklaşımlarla değerlendirilir oldu. Hastalık teşhisi tedavi planı, anatomi ve morfoloji bilgisi, geleneksel artık arındırılması ve baştan sona kök kanalının dezenfeksiyonu, kanal dolgusu, koronal final diş restorasyonu ve apikal bölge patolojinin olması durumunda iyileşmenin üç boyutlu görüntüleme sistemleri ile takibi bugünün modern ve geniş başarı değerlendirmeleri arasında sayılabilir.

Bu sunumda, kök kanal dolgusunun tarihsel gelişimi ve felsefesi, doldurma zamanı, kök kanal dolgusunun uzunluğu ve kanalların hazırlanması, kök kanal dolgusu için ideal yöntem ve kanal patları(?) tartışılacaktır.

Tarihsel açıdan bakıldığında 18oo’lü yıllarda kanal dolgusu altıla yapılırdı. Sonradan değişik başarı oranlarının elde edildiği gümüş, farklı metaller, parafin ve amalgam gibi değişik maddeler kullanıldı. 1924 yılında Hatton isimli diş hekimi kanal teadvisinin felsefesini ve kendine özgün yapısını “ Diş hekimliğinde ve cerrahide belki de kök kanal dolgusu kadar yüksel ideallerin ve vicdanın birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu başka bir operasyon yoktur” diyerek altını çizdi.

Kanal dolgu zamanına gelince, hastada tamamen vital ya da kısmi vitalitenin olduğu ve nekrotik kanallı fakat apikal patolojinin olmadığı veya nekrotik kanallı periapikal hastalığın asemptomatikapikalperiodontitis, kronik apikal apse ve kondensingosteitis gibi belirtisiz seyrettiği hastalarda tek seans kanal tedavi uygulamaları kabul edilmektedir.

Endodontinin hala tartışma konularından bir tanesi de kök kanal uygulamalarının ve kanal dolgusunun apikal bölümde sonlanacağı noktadır.

Günümüze gelinceye kadar karmaşık kök kanal sisteminin doldurulması için bir çok malzeme kullanılmıştır. Bir çok teknik bir ana dolgu maddesi ve kanal patına mutlaka yer vermektedir. Kullanılan ana kanal dolgu maddesi göz ardı edilecek olursa kanal patları bütün tekniklerde vardır ve apikal sıvı sızıntısını önleme konusunda en önemli yardımcı malzeme olduğu düşünülmektedir.

Son olarak bu sunumda, enjecte edilebilen vertikalkompaksiyon tekniği diğer tekniklerden biraz daha fazla tartışılacaktır. 

IMPORTANCE AND PHILOSOPY OF OBTURATING ROOT CANAL SYSTEM

Obtaining successfully endodontic therapy was initially depended on debridement, thorough disinfection,good and sufficient obturation, with all objects equally important. To date, successful root canal treatment is based on comprehensive approaches. These include diagnosis and treatment planning; knowledge of anatomy and morphology; the traditional concepts of debridement, thorough disinfection, and obturation; the coronal restoration, and three-dimensional imaging of the healing of teeth with preexisting periapical pathosis.

In this lecture is going to be discussed these subjects; history and philosophy of obturation, timing (one-visit versus multiple-visit), length and preparation of obturation and, methods and sealers for ideal root canal filling (?).

Historically, root canal filling was gold around 1800. Subsequent, obturation materials with various metals, paraffin, and amalgam resulted in various degrees of success. Hatton said and emphasized of philosophy obturation: “Perhaps there is no technical operation in dentistry or surgery where so much depends on the conscientious adherence to high ideals as that of pulp canal filling.” in 1924.

Single-visit root canal treatment procedures are acceptable when the patient exhibits a completely or partially vital pulp and presents with pulp necrosis with or without asymptomatic periradicular pathosis (asymptomatic apical periodontitis, chronic apical abscess, condensing osteitis).

One of the discussingissues in endodontology that remains vague is the apical terminal point of root canal treatment and obturation.

Numerous endodontic materials have been promoted for filling of the complex root canal system. Most techniques advocate a core material and sealer. It is thought that, regardless of the core material, a sealer is essential to every technique and assists achieve a fluid-tight seal.

In this presentation, heating of gutta-percha outside the tooth and injecting the material into the canal (thermoplastic injection and vertical compaction technique) will be focused more than slightly others.

 

 

 

Önemli Tarihler

Etkinlik Tarihi

10 - 13 Mayıs 2018

Erken Kayıt Tarihi

07 Nisan 2018

Son Bildiri Gönderim Tarihi

14 Nisan 2018


İletişim Bilgileri

Kosuyolu Mahallesi Ali Nazime Sokak No:45 Kosuyolu 34718 Kadikoy/Istanbul

+90 (216) 428 95 51

endodonti2018@k2-events.com