10 - 13 Mayıs
2018
8. ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU
(Adana HiltonSA)
GÜN SAAT DAK. SAN.
Ali Erdemir

Ali Erdemir

APEKSTEN KORONALE BAĞLANMA

Dişlerin kök kanal tedavi başarısının yanı sıra, uzun süreli klinik başarı için başarılı bir son restorasyon da önemlidir. Endodontik tedavi prosedürleri sırasında radiküler ve koronaldentin kök kanalındaki irrigasyon solüsyonlarına, antimikrobiyal ajanlara ve gutta-perka çözücülere maruz kalmaktadır. Bu solüsyonlar dentin yüzeyinin kimyasal kompozisyonunu değiştirebilir. Bu ajanların kullanımı, kök kanal dentininebağlanmayı olumsuz yönde etkileyebilir. Ek olarak, kök kanal sisteminin kemo-mekanik preparasyonu sırasında, kök kanal duvarında smear tabaka denilen amorf ve düzensiz bir tabaka oluşabilir. Organik pulpa kalıntıları, inorganik dentinartıkları, mikroorganizmalar ve bunların yan ürünleriniiçeren smear tabakasının uzaklaştırılması, irrigasyon solüsyonlarınınantibakteriyel aktivitesini ve endodontikkök kanal dolgu materyallerinindentintübülleri içine nüfuz etmesini artırmak için önerilmiştir. Kök kanalındaki irrigasyon solüsyonlarının etkinliğinin irrigant aktivasyon / dağıtım teknikleri kullanılarak arttırılabileceği gösterilmiştir. İrrigasyon aktivasyonu için farklı tekniklerin kullanılması, restorasyonlarındentinebağlanma dayanımlarını artırmak için uygun alternatif teknikler olabilir.Dentinbonding ajanların ve akıcı kompozitrezin kullanımının, restorasyon ve diş yapısı arasında sürekli bir hibrid tabaka oluşturarak büzülme kuvvetlerine direneceği varsayılmaktadır. Kök kanal dolgulu dişlerde polietilen fiberlerin kullanılması kırılma direncini artırabilir. 

BONDING FROM APEX TO CORONAL

Besides the success of root canal treatment of teeth, a successful final restoration is also important for long-term clinical success. During endodontic treatment procedures, radicular and coronal dentin are exposed to irrigation solutions, antimicrobial agents and gutta-percha solvents deposited in the root canal. Such solutions may alter the chemical composition of the dentin surface.Use of these agents may have an adverse effect on adhesion to root canal dentin. In addition, during the chemomechanical preparation process of the root canal system, an amorphous and irregular layer,called smear layer, is produced on the root canal wall. The removal of smear layer, includingorganic pulpal remnants, inorganic dentinal debris,microorganisms and their by-products, has been recommendedto improve antibacterial activity of irrigationsolution and penetration of endodontic sealersinto the dentinal tubules. It was showed that the efficacy of irrigation solutionsin root canal could be increased by using irrigantactivation/distribution techniques. The use of different techniques for irrigant activation may be suitable alternative techniques to increase bond strengths of restorations. Use of dentin bonding agents and flowable composite resins are assumed to resist the contraction forces by forming a continuous hybrid layer between the restoration and tooth structure. Use of polyethylene fibre inroot filled teeth may be increased fracture strength.

 

Önemli Tarihler

Etkinlik Tarihi

10 - 13 Mayıs 2018

Erken Kayıt Tarihi

07 Nisan 2018

Son Bildiri Gönderim Tarihi

14 Nisan 2018


İletişim Bilgileri

Kosuyolu Mahallesi Ali Nazime Sokak No:45 Kosuyolu 34718 Kadikoy/Istanbul

+90 (216) 428 95 51

endodonti2018@k2-events.com