10 - 13 Mayıs
2018
8. ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU
(Adana HiltonSA)
GÜN SAAT DAK. SAN.
Kürşat Er

Kürşat Er

 

GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİLERİ VE UZUN DÖNEM TAKİPLERİ

Kök kanal sistemi enfeksiyonu diş çürükleri, cerrahi işlemler ve travma sonucu meydana gelmektedir. Pulpa ve periapikal bölge arasındaki sıkı ilişki mikroorganizmaların ve hücre komponentlerinin, periapikal bölgedeki inflamatuar proçesin başlamasına ve dokulardaki rezorbsiyonun aktive olmasına yol açmaktadır. Bu immünopatolojik mekanizmalar sonucu abse, granülom ve periapical kist oluşmaktadır. Periapikal lezyonlar, bir yada daha çok sayıda dişi içine almaktadır. Geniş periapikal lezyonların tedavileri cerrahi olmayan endodontik tedavi, apical cerrahi ve çekimdir. Günümüzde ilk olarak cerrahi olmayan endodontik tedavi düşünülmekte ve periradüküler patolojinin çözülmesinde bu tedavi başarısız olduğunda, cerrahi olmayan tekrarlayan tedavi yada periapikal cerrahi gibi ek opsiyonlar düşünülmelidir. Ayrıca, periyodik takipler (radyografik ve klinik) çok önemlidir ve farklı değerlendirme araçları periapikal lezyonların iyileşmesinin takibinde kullanılabilir.

NONSURGICAL ENDODONTIC TREATMENT AND LONG-TERM FOLLOW-UP OF LARGE PERIAPICAL LESIONS

Infection of root canal system occurs subsequent to tooth caries, surgical treatments, and trauma. The close relation between pulp and periapical area allows microorganisms, and cell components with a path for initiating inflammatory processes in periapical area and activating resorption in the tissues. These immunopathological mechanisms lead to formation of abscess, granuloma, and periapical cyst. Periapical lesions may involve one or multiple adjacent teeth. The treatment options in large periapical lesions are non-surgical endodontic treatment, apical surgery and extraction. The current tendency is to initially offer non-surgical endodontic treatment, and when this treatment does not succeed in resolving the periapical pathosis, additional options must be considered, such as nonsurgical retreatment or periapical surgery. Also, periodic follow-up examinations (radiographic and clinical) are very important and various assessment tools can be used to monitor the healing of periapical lesions.

Önemli Tarihler

Etkinlik Tarihi

10 - 13 Mayıs 2018

Erken Kayıt Tarihi

07 Nisan 2018

Son Bildiri Gönderim Tarihi

14 Nisan 2018


İletişim Bilgileri

Kosuyolu Mahallesi Ali Nazime Sokak No:45 Kosuyolu 34718 Kadikoy/Istanbul

+90 (216) 428 95 51

endodonti2018@k2-events.com