10 - 13 Mayıs
2018
8. ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU
(Adana HiltonSA)
GÜN SAAT DAK. SAN.
Mete Üngör

Mete Üngör

ENDODONTİK GİRİŞ KAVİTELERİ VE SEMPTOMATİK PULPİTİS VAKALARINDA FARKLI ACİL MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI

Giriş kavitesi, cerrahisiz kök kanal tedavisinin ilk ve şüphesiz en önemli safhasıdır. İyi bir giriş kavitesi endodontik tedavinin başarısı için esastır. Eğer giriş kavitesi tüm kök kanal sistemin kolay ve düzgün şekilde temizlenmesi ve şekillendirilmesine izin verecek genişlikte açılmaz ise tedavi başarısı etkilenecek ve diş kakaybedilebilecektir. Diğer taraftan eğer çok geniş açılacak olursa da, daha kompleks son restorasyonlar gerekli olabilecek ve diş kırılabilecektir. Uygun şekilde hazırlanmış giriş kavitesi, kanal sistemine ve devamında da apekse kadar mümkün olduğunca düzgün ve direkt bir giriş yolu sağlayacaktır.

Güvenli uca sahip frezler, (uç bölümünde pasif pilot bölüme sahip) aksiyal duvarların hazırlanmasında güvenli şekilde işimizi kolaylaştıran özel ekipmanlardır. Pulpa odasının yan duvarların uygun şekilde bitirilmesini sağlarlar. Kesmeyen bir uç bölümleri olduğu için frezi bu bölgeye zarar vermeksizin pulpa odası tabanına kadar dayayarak yanlara doğru kaydırırız. Pulpa odası yan duvarına dayndığında daha ileri gidilmesini engelleyen pasif pilot uç sayesinde  mine yüzeyinden pulpa tabanına kadar düzgün bir yan duvar elde edebiliriz. Kural olarak kanal ağızları her zaman pulpa odası tabanı ile duvarlarının birleşim hattında yer almaktadırlar. Ve bu tür frezlerin yardımı ile kanal ağızı seviyesinde yanlara doğru ekstra girintisiz bir preparasyon yaparak özellikle arka grup dişlerde kanalların bulunması ve girişini kolaylıklaştırabiliriz. Ayrıca pulpa tabanını da koruyacağımızdan hem furkal perforasyon tehlikesi kalmayacak hem de tüm kök kanal sistemini daha kolaylıkla belirleyebilmemizi sağlayacak endodontik haritayı korumuş oluruz. 

Semptomatik irreversibıl pulpitis en sık karşılaşılan endodontik acil durumlardan birisidir ve diş hekiminin randevu programını aksatan acil müdahalede bulunması gerekir.  Çoğunlukla ağrının geçirilmesi için total pulpektomi yapılması gerektiğine inanılır fakat pulpatomi veya tek bir kanalın boşaltılması şeklinde daha kısa tedavilerde ağrının geçirilmesinde etkili yöntemlerdir.

ENDODONTIC ACCESS CAVITYS AND EMERGENCY TREATMENT OF SYMTOMATIC PULPITIS

The Access cavity is the first and arguably most important phase of nonsurgical root canal treatment. A well-designed access preparation is essential for a good endodontic result. If the access cavity is not large enough to permit easy and thorough shaping and cleaning of the entire root canal system, the root canal treatment may be compromised and the tooth lost. On the aother hand, if it is too large, the tooth could needmore complex final restoration or promote crown fracture. A properly prepared access cavity creates a smooth, straight-line path to the canal system and ultimately to the apex. When prepared correctly the access cavity allows complete irrigation, shaping and cleaning, and quality obturation.

The safe ended burs ( they do not have a cutting end) are special instruments and safer choices for axial wall extensions. They can be used to extend and favorably orient the axial walls of the pulp chamber. Because they have no cutting end, the burs can be allowed to extend to the pulp floor, and the entire axial wall can be moved and oriented all in one plane from the enamel surface to the pulp floor.  As a rule, the orifices of the root canals are always located at the junction of the walls and the floor. And with this kind of burs, we can produces axial walls free of gouges at the orifice levels, and we can find and entry easllyto the root canal system especially in posterior teeth.Furthermore, the safty tip will protect pulpla floor (endodontic map which provide to find easly the root canal system) without furcal perforation danger.

Symptomatic irreversible pulpitis is one of the mostly seen endodontic emergancy and it needs  urgently intervention by dentist that disturb the appointment program. İt mostly believes that the total pulpectomy is necessery for the pain relief, but the other treatments like pulpatomy or the pulptectomy of the only one canal are short and effective procedures

Önemli Tarihler

Etkinlik Tarihi

10 - 13 Mayıs 2018

Erken Kayıt Tarihi

07 Nisan 2018

Son Bildiri Gönderim Tarihi

14 Nisan 2018


İletişim Bilgileri

Kosuyolu Mahallesi Ali Nazime Sokak No:45 Kosuyolu 34718 Kadikoy/Istanbul

+90 (216) 428 95 51

endodonti2018@k2-events.com