10 - 13 Mayıs
2018
8. ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU
(Adana HiltonSA)
GÜN SAAT DAK. SAN.
Tamer Taşdemir

Tamer Taşdemir

 

APİKAL PERİODONTİTİS VE SİSTEMİK HASTALIKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ağız boşluğu, çoğunlukla çeşitli yumuşak ve sert doku yüzeylere bağlı biyofilmlerde bulunan zengin ve çeşitli bir mikrofloraya sahiptir. Periodontitis ve apikal periodontitisin (AP) genellikle asemptomatik olduğu ve dünyanın en yaygın enfeksiyöz hastalıkları olduğu göz önüne alındığında, ağız boşluğu kronik enflamasyonlar için potansiyel bir suçludur.  Endodontik enfeksiyon tipik olarak apikal forameni çevreleyen periodontal ligament ve kemiğin tahrip edilmesiyle karakterize AP ile sonuçlanır. Bu konak cevabının ana işlevi, bakteriyel enfeksiyonun çevre alveolar kemiğe yayılmasını önlemektir. Biriken kanıtlar, özellikle kronik periodontal enfeksiyonların artmış sistemik enflamasyon yoluyla kardiyometabolik riski artırdığını düşündürmektedir. Son araştırma sonuçları, kronik periodontal enflamasyon ile olumsuz genel sağlık sonuçları arasındaki pozitif (veya özellikle nedensel) ilişkileri göstermektedir. Bu bağlamda, apikal enflamatuar lezyonların da genel sağlık sonuçlarıyla ilişkili olabileceği gerçeği yadsınamaz.Bu yüzden, AP ve sistemik hastalıklar arasındaki bağlantı son yıllarda araştırmacıların bir hayli dikkatini çekmiştir. Bu sunum, olumsuz genel sağlık sonuçlarının AP ile bağlantısını açıklayan birçok önemli kavramı kısaca gözden geçirmeye ve bu konudaki son araştırma sonuçlarını irdelemeye odaklanmaktadır.

RELATIONSHIP BETWEEN APICAL PERIODONTITIS AND SYSTEMIC DISEASES

The oral cavity often has a rich and varied microflora in biofilms attached to various soft and hard tissue surfaces. Given the fact that periodontitis and apical periodontitis (AP) are usually asymptomatic and are the world's most common infectious diseases, oral cavity is a potential crime for chronic inflammations. Endodontic infection typically results in AP characterized by destruction of the periodontal ligament and bone surrounding the apical foramen. The main function of this host response is to prevent bacterial infection to spreading to the surrounding alveolar bone. Accumulating evidence suggests that chronic periodontal infections increase cardiometabolic risk through increased systemic inflammation. Recent research results indicate positive (or particularly causal) associations between chronic periodontal inflammation and negative general health outcomes. In this context, it is undeniable that apical inflammatory lesions may be associated with general health outcomes. Therefore, the relationship between AP and systemic diseases has attracted considerable attention of researchers in recent years. This presentation focuses on briefly reviewing many important concepts explaining adverse general health outcomes and AP connectivity and examining recent research results on the issue.

 

 

Önemli Tarihler

Etkinlik Tarihi

10 - 13 Mayıs 2018

Erken Kayıt Tarihi

07 Nisan 2018

Son Bildiri Gönderim Tarihi

14 Nisan 2018


İletişim Bilgileri

Kosuyolu Mahallesi Ali Nazime Sokak No:45 Kosuyolu 34718 Kadikoy/Istanbul

+90 (216) 428 95 51

endodonti2018@k2-events.com