10 - 13 Mayıs
2018
8. ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU
(Adana HiltonSA)
GÜN SAAT DAK. SAN.

BİLDİRİLER


 

Sözlü Sunumlar ve Poster Sunumları

Kongre kapsamındaki bildiriler aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:

1.  Poster sunumu ( poster presentation) 

2.  Sözlü sunum ( Oral presentation) ( 10 dk. Sunum+ 5 dk. Tartışma)  

Bildiri özetleri için son gönderme tarihi 14 Nisan 2018’dır. 

• Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

• Bildiri özetleri maximum 400 kelime arasında olmalıdır.

• Bildirilerin özetlerinin iletilmesi, kabul edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması işlemlerinin daha kolay ve hızlı yapılabilmesi nedeni ile sadece internet aracılığı ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınacaktır. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Bildiri özetleri sağ taraftaki “BİLDİRİ GÖNDERİMİ” online bildiri formu doldurularak gönderilmelidir

• Kongre kitabındaki özet yazımların standart olabilmesi için bildiri hazırlanması ile ilgili kuralların dikkatle okunması gereklidir.
 

Özetlerin hazırlanması: 

Poster ve sözlü sunum özetleri

• Poster ve sözlü sunum özetleri aşağıdaki bölümleri içerecek şekilde düzenlenmelidir:

 - Amaç

 - Yöntemler

 - Bulgular

 - Sonuçlar
 

• Yukarıdaki hedefleri kapsamayan özetler kabul edilmeyecektir.

• Resim, tablo ve sembol kullanımından kaçınılmalıdır.

• Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecektir. Bildirinin kabul edilip edilmediği elektronik-posta yoluyla bildirilecektir.

• Internet üzerinden gönderilen özetler bilimsel kurul tarafından kabul edildikten sonra aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

• Bildiri özetlerinin kabulü ve kongre kitabında basılması için yazarlardan en az birinin kayıt yaptırmış olması gereklidir.

Tüm sunumlar kongre boyunca programda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. Kongremizde tüm sunumlar bilgisayar kullanılarak data projektor ile yapılacak olup slayt projektör kullanılmayacaktır. Sunumlar, Office 2000 veya üstü programlarda hazırlanmalıdır. Sözlü sunumlar her bildiri için 10 dakika sunum, 5 dakika tartışma olarak planlanmaktadır.

Posterler 70x90 cm boyutlarında hazırlanmalıdır. Programda gösterilen aralarda poster tartışmaları yapılacaktır. Kendilerine bildirilen gün ve saatte poster sunumu yapacak kişilerin posterlerinin başında hazır bulunması ve çalışmasını tartışmaya açması gerekmektedir.

Önemli Tarihler

Etkinlik Tarihi

10 - 13 Mayıs 2018

Erken Kayıt Tarihi

07 Nisan 2018

Son Bildiri Gönderim Tarihi

14 Nisan 2018


İletişim Bilgileri

Kosuyolu Mahallesi Ali Nazime Sokak No:45 Kosuyolu 34718 Kadikoy/Istanbul

+90 (216) 428 95 51

endodonti2018@k2-events.com